martes, 10 de febrero de 2009

Reflexió personal del primer dia de classe

L’ús de les Noves Tecnologies en educació suposa un gran avenç ja que amb un sol clic, tan docent com dicent, tenen al seu abast un gran ventall de possibilitats i informació, alhora que ajuda a motivar l’alumnat.

Per a tenir aquest gran ventall de possibilitats fa falta saber utilitzar i aplicar aquestes noves tecnologies perquè saber que exististeixen i inclòs saber-les utilitzar però no saber com aplicarles no serveix per a res. Per tant hem d’estar alfabetitzats en les noves tecnologies perquè així podrem extreure d’elles el màxim profit i això suposarà que els alumnes també treguin el màxim d’elles i que educativament parlant tinguem bons resultats.

Pel que fa a la gran quantitat d’informació que podem trobar a la web crec que és molt bo ja que els alumnes tenen constantment a la seva mà tota la informació necessària. Per contra no tota la informació que trobem a la web és bona i està contrastada, així que, hem d’ensenyar als alumnes a ser crítics i a seleccionar aquesta informació. Per una altra banda crec que cercar la informació a la web és la manera més ràpida i còmoda de trobar informació però no sempre és la més bona, per tant quan es demana que es busqui informació s’hauria de compaginar la que es troba a la web amb aquella que es cerca als llibres o enciclopèdies. Crec que cercar a llibres o enciclopèdies ajuda al nen a crear d’una manera més ferm el seu coneixement perquè ha de buscar la informació, llegir-la, treballar-la i després processar-la, en canvi amb la cercada a la web, molts cops, fan un copiar-pegar.

En quant a la motivació del alumnat cal dir que aquesta motivació serà de curta durada perquè l’alumnat es cansarà ràpid i haurem de buscar noves motivacions.

En el cas d’aquelles aules que estan completament informatitzades on cada alumne disposa de una tablet pc crec que ara per ara això només es possible a aquelles escoles on hi ha un número reduït d’alumnes ja que aquests aparells valen molt i els centres amb un gran número d’alumnes no disposen de tants recursos econòmics per a dotar a cada alumne de un tablet pc. Però crec que serià interessant que cada alumne disposes d’un ja que el número de informació, exercissis, fotografies... es il·limitat i ajuden al nen a adoptar els coneixements d’una manera més ferm. Dic això perquè amb el llibre de text moltes vegades els coneixements poden quedar coixos per manca d’informació i, en canvi, amb una tablet pc mai quedaran coixos perquè l’alumne disposa de tota la informació que ell vulgui per complementar les explicacions del professor.

Per últim, penso que les noves tecnologies són útils per suport dels continguts que dona el professor i per a crear eines metodològiques. També per a que els alumnes la manipulin i facin els seus propis materials, com és el cas del conte de la ploma daurada.


Noelia Merino Rodríguez

3r de Pedagogia.

1 comentario: