miércoles, 22 de abril de 2009

Resum de la visita al CEIP Centelles

El CEIP Centelles és una de les escoles pioneres en la introducció de les Noves Tecnologies a l’escola i de l’ús del LINKAT.

Malgrat ser un centre pioner en l’ús del LINKAT, el professorat continua utilitzant windows. Això es degut a que els professors es senten més còmodes amb perquè el LINKAT no el saben fer servir tan bé. Cal dir que als ordinadors poden treballar amb LINKAT o windows, tenen les dues opcions per utilitzar la que vulguin.

El centre educatiu esta situat en un entorn desfavorit, econòmicament baix, amb baixos nivells acadèmics i amb índex alts d’immigració. Podríem dir que la majoria d’alumnat del centre es immigrant o famílies amb pocs recursos econòmics.

A la visita al centre educatiu vam poder veure:
Una pantalla situada a la recepció de l’escola on es van mostrant diverses informacions sobre el centre educatiu.
Un ordinador amb connexió a internet a disposició dels pares situat al hall del centre.
Les pissarres digitals PDI. Vam tenir l’oportunitat de fer servir els dos models de pissarres de que disposa el centre: les tàctils i les que es fan servir amb llapis. Cal dir que les PDI es troben a les classes d’educació infantil i que en un futur posaran PDI a totes les classes de primària.
La sala de gradació de radio on els alumnes poden fer els seus programes de radio.
Un aula de webcam.
I l’aula d’informàtica equipada amb 16 ordinadors. En cada un dels 16 ordinador es pot treballar amb LINKAT i windows.

Amb la introducció de les TIC i les NNTT el CEIP Centelles ha experimentat una millora notable i positiva, ha millorat l’implicació dels alumnes i de la comunitat educativa, el clima de classe, la conducta, etc.

Noelia Merino Rodríguez

No hay comentarios:

Publicar un comentario